Benvinguda

Ciutat Romana: Rodae, Segle I d.J.C. - V d.J.C.

Ciutat Grega: Rhode, segles V-II a.C.

Monestir de Santa Maria de Roses, segles X-XV.

Vila medieval i moderna: Roses, segles XV-XVII.

Fortificació Reinaxentista, segles XVI-XIX.